Chinese - Iluzjonista Warszawa Konrad Modzelewski, pokazy iluzji dla dzieci, szkoły, przedszkola
你真的认为康拉德懂中文吗?

Did you really think Konrad speaks Chinese?